M I D T K R A F T  -  T O   Å R S B R E T N I N G E R

Energiselskabet Midtkraft ønskede illustrationer af energi med naturen i centrum. Illustrationerne blev anvendt som henholdsvis omslagsmappe (se næste case) og i disse to årsberetninger. Den første årsberetning blev sendt ind til vurdering hos FEIFA og vandt en europæisk designpris som Danmarks bedste firmapublikation og fik en femteplads internationalt.