A A R H U S   S Y M F O N I O R K E S T E R    –   P I E C E 

AARHUS SYMFONIORKESTER vil invitere en ny generation af børn indenfor i den symfoniske verden, og skabe synlighed omkring musikken. Dette er en piece til potentielle bidragsydere. Bamsen er en maskot og logo for projektet - QVI har stået for tekst-designet i logoet, samt design og opsætning af brochuren.