H K / P R I V A T   –   L O G O   O G   B R O C H U R E

QVI designede et logo for en fri fugl  -  fuglen der flyver sin egen vej  -  i forbindelse med opsætningen af en brochure om freelancere produceret for HK/Privat.