F A V R S K O V   M U S I K S K O L E   –   F I R M A L I N J E

Favrskov Musikskole skulle bruge et redesign af deres logo, og valget faldt på en cirkel af noder. QVI har efterfølgende lavet fem brochurer og stået for design af musikskolens hjemmeside.