I L L U S T R A T I O N     –     P Å   P A P I R

Illustration - sort-hvid eller i farver - indgår som en vigtig del af det grafiske udtryk i QVI. Med akvarel, tush eller raderinger laves design, logo og illustrationer. (Eksempler herpå findes bl.a. under cases/midtkraft, cases/dansk-sang, cases/ericius). Nedenfor ses enkelte af de i alt 15 farveraderinger, der er fremstillet som udsmykning til kantinen i patienthotellet på Skejby Sygehus, samt sort-hvide ætsninger fra forårsudstillingen på Den Frie i København.