S I E S T A   F O R L A G E T    –    H I S T O R I S K E   B Ø G E R

Eric Pettersson har indsamlet et rigt billedmateriale af skønne gamle fotos og skrevet to historiske bøger: En om Rathlousdal herregård og en om Odders historie. QVI har stået for design og opsætning af begge bøger.
 


ODDER - EN BY I PROVINSEN:

 

 

RATHLOUSDAL - EN HERREGÅRD I ODDER