M O R S Ø   T U R I S T F O R E N I N G    –    B O G D E S I G N

Bogen 'Limfjordens Fristelser' er en kogebog med fortællinger fra Mors og Limfjorden. QVI har lavet design og opsætning af bogen for Morsø Turistforening.